Résumé / Özgeçmiş

--- TÜRKÇESİ AŞAĞIDA ---

Born and has been living in Istanbul. Used to work as a teacher. Has been working as an artist since 1999. Has worked with Alp Bartu and Eray Ozcan. Has taken classes of Art History from Abdulkadir Gunyaz ve Ali Simsek.

Has been working with Burhan Yildirim since 2003.

Has taken part in many group exhibitions. Her paintings have been exhibited in various competitions. Has a mention award. Has opened two personal exhibitions.

Artistic Education:
from 2009 Education of art history with Ali Şimşek
from 2003 Burhan Yildirim Art Studio
2003 – 2005 Education of art history with Abdulkadir Gunyaz
2001 – 2003 Eray Ozcan Art Studio
1999 – 2001 Alp Bartu Art Studio

Personal Exhibitions:
2011 Ortakoy Cultural Center in Istanbul
2011 Gallery Tasarim

Award:
2008 Umraniye Municipality painting competition named “City Life and Our Disabled Citizens” (Istanbul) (mention)

Competitions:
2011 Kucukcekmece Municipality Competition
2009 Bakrac Art Gallery Competition
2009 Umraniye Municipality Competition
2008 Naval Forces Competition

Group Exhibitions:
2008 SASAV Art Gallery
2007 Art Gallery of the Association of Certified Accountants
2006 Epsilon Art Gallery
2002 Bakrac Art Gallery
2001 Bakrac Art Gallery
2000 Bakrac Art Gallery

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanatçı İstanbul doğumlu ve halen İstanbul'da yaşıyor. Önceki mesleği öğretmenlikti. 1999 yılından beri resim yapıyor. Alp Bartu ve Eray Özcan’la çalıştı. Abdülkadir Günyaz ve Ali Şimşek’ten Sanat Tarihi dersleri aldı.
2003 yılından bu yana Burhan Yıldırım ile çalışmalarına devam etmektedir.
Birçok karma sergide yer aldı. Çeşitli yarışmalarda resimleri sergilendi. Bir mansiyon ödülü vardır. İki kişisel sergi açmıştır.

Sanatsal Eğitim:
2009’dan itibaren Ali Şimşek’le sanat tarihi eğitimi
2003’ten itibaren Burhan Yıldırım resim atölyesi
2003 – 2005 Abdulkadir Günyaz’la sanat tarihi eğitimi
2001 – 2003 Eray Özcan resim atölyesi
1999 – 2001 Alp Bartu resim atölyesi

Kişisel Sergiler:
2011 Ortaköy Kültür Merkezi
2011 Galeri Tasarım

Ödül:
2008 Mansiyon Ümraniye Belediyesi “Kent Yaşamı ve Engelli Vatandaşlarımız” konulu resim yarışması

Sergilenmeler:
2011 Küçükçekmece Belediyesi Yarışması
2009 Bakraç Sanat Galerisi Yarışması
2009 Ümraniye Belediyesi Yarışması
2008 Deniz Kuvvetleri Yarışması

Katıldığı Karma Sergiler:
2008 SASAV Sanat Galerisi
2007 Malî Müşavirler Derneği Sanat Galerisi
2006 Epsilon Sanat Galerisi
2002 Bakraç Sanat Galerisi
2001 Bakraç Sanat Galerisi
2000 Bakraç Sanat Galerisi